ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอำเภออากาศอำนวย

👔 หน้าแรก   | 🌏ทะเบียนเกษตรกร  | 🌱ผู้สมัครเกษตรกร   | 📝 กองทุนออม(กอช)   | 📈 จิตอาสา  | 🚎 รถประจำทาง  | 👨‍👩‍👧‍👦 ประชากรหมู่บ้าน  | 👨‍👩‍👧‍👦 ธนาคารขยะ 

สมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ บ้านหนองตาไก้

ติดต่อรับเอกสารได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน http://akatumnuay.com/nationsavefund.php


ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ สถานะ หมายเหตุ รหัส
1
ประเมิน เพลิศแก้ว
16
11
เรียบร้อย
3471100119737
2
บุญเพ็ง เพลิดแก้ว
16
11
เรียบร้อย
3471100120280
3
วีระพล เพริศแก้ว
17
11
เรียบร้อย
3471100119756
4
จันทนา เพริศแก้ว
17
11
เรียบร้อย
3480900340496
5
วรรณวิมล เคนไชยวงค์
23
11
รอตรวจสอบ
1471100209675
6
ประยงค์ เคนไชยวงค์
23
11
เรียบร้อย
3471100120298
7
ดวงพร ยมพินิจ
29
11
เรียบร้อย
3471100120069
8
มาลัยทอง ยมพินิจ
29
11
เรียบร้อย
1471100104679
9
พรพิมล ไตรวงค์ย้อย
31
11
เรียบร้อย
1471100171881
10
วารินทร์ เพริศแก้ว
31
11
เรียบร้อย
3471100120913
11
ยุพิน เพริศแก้ว
31
11
เรียบร้อย
3471100120891
12
อุไลยลักษ์ ยมพินิจ
33
11
รอตรวจสอบ
3471100151088
13
ญาณวุฒิ ทนนวน
64
11
เรียบร้อย
1471100042436
14
จันทร์เพ็ญ แก่นดี
87
11
รอตรวจสอบ
1471100177242
15
กาสิทธิ์ แก่นดี
87
11
รอตรวจสอบ
3471100156829
16
ประสาร แก่นดี
87
11
เรียบร้อย
3471100120450
17
บุญไร ยมพินิจ
88
11
เรียบร้อย
3471100119508
18
สุดใจ ศรีช่วย
99
10
รอตรวจสอบ
3471100117360
19
สะเทือน คิอินธิ
128
11
รอตรวจสอบ
3471100152114
20
บุญช่วย เคนจำปา
157
11
เรียบร้อย
1471100113899
21
วินัย คิอินธิ
197
11
ไม่มีเงื่อนไข
3471100119087
22
ชุดา สายธิไชย
200
11
ไม่มีเงื่อนไข
5471100017027